Đàn ông đẹp thì đầy. ...

Đàn ông đẹp thì đầy. 
Đàn ông giỏi cũng nhiều. 
Đàn ông giàu không thiếu. 
Nhưng đàn ông xứng đáng để phụ nữ yêu thì chỉ có một loại. 
Là người đàn ông biết cách đặt người phụ nữ của mình vào tim và bảo vệ họ ở vị trí đó, trước những người phụ nữ khác.
>

Liên kết website

X

Bạn cần tư vấn ?