Đối với cuộc sống này, tôi chỉ tin một câu thế này:

Đối với cuộc sống này, tôi chỉ tin một câu thế này: chưa đến cuối cùng thì chưa biết ai hơn ai, người nào hạnh phúc hơn người nào, cuộc đời này không công bằng với nhiều người, người ngoài nhìn vào có thể thấy bạn không hạnh phúc, không hơn được người kia nhưng hạnh phúc là do mình tạo ra, bạn kì vọng ít một chút sẽ có ngay những niềm vui trọn vẹn.
>

Liên kết website

X

Bạn cần tư vấn ?