8 ĐIỀU CHỨNG MINH ''TIỀN KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ"

(NguyenDucHanh.net) - Trong cuôc đời mỗi con người đều tồn tại những thứ quý nhất của của cuộc đời họ. Đối với một đời người thì đó chính là sức khỏe, thời gian, tình yêu, kiến thức,địa vị và danh vọng. Quan niệm "tiền mua được tất cả" ngày càng phổ biến và ăn sâu vào tiềm thức con người hiện đại. Liệu quan niệm đó có đúng?


1. Có ai đó đã nói rằng, tổ ấm gia đình là thứ quan trọng nhất đời người. Thứ quan trọng ấy làm sao có thể mua được bằng tiền.

2. Tiền có thể nuôi dưỡng tình yêu, nhưng không thể mua được tình yêu. Tình cảm của con người là thứ không gì có thể mua được.

3. Tiền sẽ chẳng là gì nếu bạn không có sức khỏe. Tiền có thể giúp bạn có sức khỏe tốt hơn chứ không thể mua được sức khỏe.

4. Thời gian là vàng bạc nhưng vàng bạc chẳng thể mua nổi thời gian. Thời gian đã qua đi thì không có cách nào có thể quay trở lại

5. Tiền có thể giúp chũng ta có được địa vị nhưng sự nể trọng của mọi người đối với bạn phải do những việc bạn làm mang lại.

6. Tri thức là thứ mà tiền không thể mua được.Muốn có tri thức không còn cách nào khác là học hỏi và khám phá.

7. Tiền có thể giúp cuộc sống của bạn tốt hơn nhưng nó cũng chẳng thể mua nổi cuộc sống của con người.

8. Và một thứ đơn giản như giấc ngủ, tiền cũng chẳng thể mua được

Kết. Tiền bạc là thứ rất quan trọng nhưng đừng để tiền bạc chi phối qua nhiều cuộc sống của chúng ta. Trên đời này, có những thứ quan trọng hơn tiền rất nhiều mà tiền dù bao nhiêu cũng chẳng thể mua nổi. 
Hãy biết quý trọng những gì chúng ta đang có.


>

Liên kết website

X

Bạn cần tư vấn ?