Đàn bà trưởng thành khi biết ngừng khóc...

Đàn bà trưởng thành khi biết ngừng khóc vì 1 người đàn ông, để từ khô cạn đó mà mạnh mẽ hơn đi tìm người đàn ông biết vì khóc vì mình. 
Đàn ông trưởng thành khi biết khóc vì 1 người đàn bà, để từ hối tiếc đó mà bản lĩnh hơn không làm người đàn bà yêu thương vì mình mà khóc.
>

Liên kết website

X

Bạn cần tư vấn ?