Mọi việc đều nên nghĩ thoáng ra một chút...

Mọi việc đều nên nghĩ thoáng ra một chút, rộng lượng một chút. Thế giới này vốn đã rất hỗn loạn, làm sao anh có thể phân chia rạch ròi tất cả mọi chuyện được. 
- Em là định mệnh đời anh - Hàm Hàm
>

Liên kết website

X

Bạn cần tư vấn ?