Gửi trọn toàn bộ tình yêu...

Gửi trọn toàn bộ tình yêu, thân xác (trừ những chỗ cấm) này đến anh/em nhân ngày sinh nhật. 
>

Liên kết website

X

Bạn cần tư vấn ?