Thực lòng tôi muốn hỏi người một câu lắm...

Thực lòng tôi muốn hỏi người một câu lắm. 
Rằng người tôi thương đã từng thích tôi chưa? 
Để cho tôi biết mà còn thôi hi vọng. 
Dẫu là đơn phương, cũng cần có trả lời.
>

Liên kết website

X

Bạn cần tư vấn ?