Trên đời này không có gì là chắc chắn...

Trên đời này không có gì là chắc chắn, ngoại trừ ... chắc chắn không có gì là chắc chắn.
>

Liên kết website

X

Bạn cần tư vấn ?