Ranh giới giữa thành công và thất bại...

Ranh giới giữa thành công và thất bại nhỏ tới mức chúng ta hiếm khi biết được mình đã vượt qua nó khi nào, nhỏ tới mức chúng ta thường đứng trên nó mà không ý thức được. 
- Elbert Hubbard
>

Liên kết website

X

Bạn cần tư vấn ?