Phụ nữ muốn kết hôn ...

Phụ nữ muốn kết hôn nhất định phải chọn người tốt để lấy. 
- Lấy đúng 1 người đàn ông tốt thì ngày nào cũng là lễ tình nhân. 
- Lấy nhầm thì ngày nào cũng là tết thanh minh. 
- Lấy phải 1 thằng lười thì ngày nào cũng là quốc tế lao động. 
- Lấy phải 1 thằng lăng nhăng thì ngày nào cũng là lễ độc thân. 
- Lấy phải 1 thằng trẻ con thì ngày nào cũng là tết thiếu nhi. 
- Lấy phải 1 thằng lừa đảo thì ngày nào cũng là cá tháng tư.

NguyenDucHanh.net sưu tầm.
>

Liên kết website

X

Bạn cần tư vấn ?