Hướng dẫn sử dụng đàn ông...

Hướng dẫn sử dụng đàn ông, điều thứ 10: 
Đàn ông vĩnh viễn không thể nhanh chóng yêu vẻ đẹp tâm hồn của phụ nữ, cho nên trước khi triệt để bắt được người đàn ông đó, nhất - định - không - được - để - anh - ta - nhìn - thấy - ảnh - bạn - trên - chứng - minh - thư! 
- Hướng dẫn sử dụng đàn ông | Lam Bạch Sắc

NguyenDucHanh.net sưu tầm.
>

Liên kết website

X

Bạn cần tư vấn ?