TRANH BIẾM HỌA VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

(NguyenDucHanh.net) - Tranh vui biếm họa về các vấn đề còn tồn tại trong giáo dục & đạo tạo ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng xem và suy ngẫm!


Giá sách thay đổi không ngừng.
Tranh-biem-hoa-giao-duc-02-7940-14068022
Tuổi thơ giờ chỉ có học và học.
Tranh-biem-hoa-giao-duc-03-2400-14068022
Phải chăng bây giờ toàn máy móc.
Tranh-biem-hoa-giao-duc-04-1998-14068022
Kính thưa các loại sách.
Tranh-biem-hoa-giao-duc-06-5757-14068022
Không có thuốc chịu không nổi.
Tranh-biem-hoa-giao-duc-07-3497-14068022
Mũ lừa - mua phải bằng gian.
Tranh-biem-hoa-giao-duc-08-5730-14068022
Buồn vui lẫn lộn.
Tranh-biem-hoa-giao-duc-09-5324-14068022
Chỉ tiêu thủ tiêu chất lượng.


Tranh-biem-hoa-giao-duc-10-7085-14068027
Đủ các loại học phí.
Tranh-biem-hoa-giao-duc-11-6607-14068027
Vẫn đang tìm kiếm cách.
Tranh-biem-hoa-giao-duc-12-4996-14068027
Học một cách máy móc.
Tranh-biem-hoa-giao-duc-13-3728-14068027
Mua bằng cấp.
Tranh-biem-hoa-giao-duc-14-5831-14068027
Cải cách.
Tranh-biem-hoa-giao-duc-15-4720-14068027
Bài học.
Tranh-biem-hoa-giao-duc-16-3416-14068027
1 người 100 việc.
Tranh-biem-hoa-giao-duc-17-9703-14068027
Liên kết, liên thông.

Tranh-biem-hoa-giao-duc-18-7831-14068031
Giảm tải.
Tranh-biem-hoa-giao-duc-19-7543-14068031
Đúng là ăn học.
Tranh-biem-hoa-giao-duc-20-4918-14068031
Kỳ thì diễn ra nghiêm túc.
Tranh-biem-hoa-giao-duc-21-7602-14068031
Học phí.
Tranh-biem-hoa-giao-duc-22-2018-14068031
Bằng cấp.
Tranh-biem-hoa-giao-duc-23-8026-14068031
Cỡ nào cũng nhận.
Tranh-biem-hoa-giao-duc-24-7078-14068031
Lại hô hào.
>

Liên kết website

X

Bạn cần tư vấn ?