Đừng thỏa mãn...

Đừng thỏa mãn những gì bạn có. 
Hãy tiếp tục nỗ lực để thích nghi được với sự thay đỗi của thời gian.
>

Liên kết website

X

Bạn cần tư vấn ?