Đừng bao giờ chọn bạn mà không thấu hiểu tường tận...

Đừng bao giờ chọn bạn mà không thấu hiểu tường tận, và đừng bao giờ mất bạn chỉ vì một hiểu nhầm nhỏ.
Never choose a friend without complete understanding and never lose a friend because of a small misunderstanding.

Khuyết danh

>

Liên kết website

X

Bạn cần tư vấn ?