Trung Thu là Tết thiếu nhi. ..

Trung Thu là Tết thiếu nhi. 
Cớ sao người lớn lại đi la cà. 
Người lớn là trẻ em...già. 
Chỉ khác trẻ nhỏ đó là có...râu. 
Trung Thu là Tết thiếu nhi. 
Hỏi sao người lớn lại đi chơi nhiều. 
Đi chơi họ lại làm liều. 
Làm liều nên mới ra nhiều thiếu nhi. 
Nếu mà người lớn không đi. 
Làm sao lại có thiếu nhi hả trời. 
Đó là quy luật muôn đời. 
Trung thu là tết moị người đấy thôi.


NguyenDucHanh.net sưu tầm.
>

Liên kết website

X

Bạn cần tư vấn ?