Tiền...

Tiền - là công cụ tối thiểu và vô cùng quan trọng để quyết định sự hạnh phúc. 
Có thật nhiều tiền thì chưa chắc đã hạnh phúc. 
Nhưng mà để hạnh phúc thì phải có tiền.

NguyenDucHanh.net sưu tầm.
>

Liên kết website

X

Bạn cần tư vấn ?