Sự độc ác là...

Sự độc ác là tên bạo chúa luôn đi cùng với nỗi sợ hãi.
Cruelty is a tyrant that's always attended with fear.

Thomas Fuller

>

Liên kết website

X

Bạn cần tư vấn ?