Những câu châm ngôn về tiền bạc (phần 5)

201. Người giàu làm việc thiện bằng tiền bạc, người có học làm việc thiện bằng lòng khoan dung.(Guy.A)

202. Mọi cái phải trả bằng tiền bạc, còn tình yêu phải trả bằng tình yêu.(P.Mann)

203. Sự giàu có là do hai bàn tay; một bàn tay là sự khéo léo, một bàn tay là sự tiết kiệm.(Ngạn ngữ Ý)

204. Một sống một chết mới biết tính nhau; một giàu một nghèo mới rõ lòng nhau.(Tư Mã Thiên)

205. Người giàu như ngọn lửa; ở gần thì bị bỏng, ở xa thì không ấm.(Ngạn ngữ Anh)

206. Sung sướng giàu sang thường chuốc lấy ghen ghét.(Ngạn ngữ)

207. Có lâm vào cảnh nghèo đói bạn mới thấy hết tấm lòng vị tha của nhà từ thiện.(G.Eliot)

208. Sự hào nhóang là trạng thái bần cùng của tâm hồn .(La Bruyère)

209. Tình nghĩa đồng bào là sự chia sẻ tâm huyết công việc và tiền của lẫn cho nhau.(La Cordaire)

210. Kẻ nào thèm khát của cải người khác thì đáng mất của cải của mình.(Phèdre)

211. Đứa nô lệ chỉ có một chủ; đứa tham lam thì những ai có lợi cho nó đều là chủ của nó.(La Bruyère)

212. Của cải không làm cho ta thật sự an tòan, chính tài đức, khả năng sáng tạo mới làm cho ta an tòan thật sự. ( Stephan Zweig)
213. Tạo nên giàu sang thì khó, giữ được nó còn khó hơn, nhưng tiêu xài nó một cách khôn ngoan càng khó hơn nữa.(E.P.Day)
214. Cho con ngàn vàng không bằng dạy con một nghề.( Hán Thư)

215. Chuộng của cải mà lạnh nhạt với cha mẹ không phải là người.(Chu Hy)

216. Kẻ hà tiện không nắm giữ vàng, chính vàng nắm giữ hắn.(Bion de Boristhène)

217. Nếu anh mua những thứ không cần dung, chẳng bao lâu nữa anh phải bán đi những thứ anh cần dùng.(B.Franklin)

218. Bỏ ra một xu để mua một vật vô ích cũng là trả giá quá  đắt.(Caton le Censure)

219. Tính keo kiệt đối nghịch với tính cần kiệm nhiều hơn là đối nghịch với tính hào phóng.(La Roche Foucauld)

220. Không chịu đựng nổi cảnh túng thiếu là một cái nhục, không biết đuổi cái nhục đi bằng lao động là cái nhục lớn hơn nữa.(Péricles)

221. Phần thưởng quý báu nhất của sự làm việc không phải là làm việc đã khiến ta kiếm được tiền để sinh sống, mà chính là nhờ làm việc ,ta mới trở nên người.(Ruskin)
222. Kẻ có sức khỏe tốt là người giàu mà không biết mình giàu.(Ngạn ngữ Pháp)

223. Kẻ nghèo nhất cũng không đổi sức khỏe để lấy tiền, nhưng người giàu nhất cũng sẵn sàng đem hết tiền ra để đổi lấy sức khỏe.( C.Colton)

>

Liên kết website

X

Bạn cần tư vấn ?