Nếu bạn làm cho dù chỉ có rất ít khả năng thành công...

Nếu bạn làm cho dù chỉ có rất ít khả năng thành công nhưng nếu bạn không làm thì bạn sẽ chẳng có khả năng nào cả.

NguyenDucHanh.net sưu tầm.
>

Liên kết website

X

Bạn cần tư vấn ?