Nếu bạn không thể nâng...

Nếu bạn không thể nâng gánh nặng lên khỏi lưng người khác, đừng rời khỏi. Hãy cố gắng làm nhẹ nó.
If you cannot lift the load off another's back, do not walk away. Try to lighten it.

Frank Tyger

>

Liên kết website

X

Bạn cần tư vấn ?