Một trong những tài năng lớn lao nhất là...

Một trong những tài năng lớn lao nhất là tài nhận ra và phát triển tài năng ở người khác.
One of the greatest talents of all is the talent to recognize and to develop talent in others.

Frank Tyger

>

Liên kết website

X

Bạn cần tư vấn ?