Hạnh phúc...

Hạnh phúc đôi khi không phải là lúc bạn thành công. 
Mà là lúc nhìn thấy cái đứa bạn ghét nó thất bại.


NguyenDucHanh.net sưu tầm.
>

Liên kết website

X

Bạn cần tư vấn ?