Chết vì gái ...

Chết vì gái là cái chết rất thoải mái. 
Chết vì tình là cái chết bất thình lình. 
Chết vì lười là cái chết rất buồn cười. 
Chết vì học là cái chết rất vàng ngọc. 
Chết vì sầu là cái chết rất ngầu. 
Chết vì ghen là cái chết rất nhỏ nhen. 
Chết vì chơi là cái chết rất thảnh thơi. 
Chết vì bệnh là cái chết bạc mệnh. 
Chết vì hận là cái chết lận đận.

NguyenDucHanh.net sưu tầm.
>

Liên kết website

X

Bạn cần tư vấn ?