10 câu trích tác kinh điển về nhân sinh

1- Hãy nhớ lấy những gì đáng ghi nhớ, hãy quên đi
những gì cần lãng quên. Làm thay đổi những gì có thể thay đổi được, hãy chấp nhận những gì không thể đổi thay được.

2- Bài thi của nhân sinh tổng cộng có bốn đề bài, đó là: Học vấn, sự nghiệp, hôn nhân và gia đình. Điểm trung bình cao nhất mới là điểm sàn tốt nhất, đừng nên lãng phí quá nhiều thời gian và tinh lực cho bất cứ riêng một đề bài nào.

3- Bạn hướng mặt chào đón mặt trời, bởi vì phía đó không có bóng đen.

4- Chỉ cần con người không bị mất phương hướng, thì sẽ không mất đi bản thân. Điều quan trọng của nhân sinh không phải là vị trí mình đang đứng, mà là phương hướng mà mình đang phải đối mặt.


5- Một con người đã sống rồi thì phải phải có ngày chết, thế nhưng chỉ cần bạn vẫn còn sống, thì phải sống bằng hình thức tốt nhất.
6- Trong sinh hoạt đếu không có bạn bè, thì chẳng khác nào trần gian không có ánh nắng mặt trời.

7- Muốn làm việc gì đó thì thế nào cũng có thể tranh thủ được thời gian và cơ hội, không muốn làm một việc gì đó thì thường có thể kiếm ra đủ thứ lý do để không thực hiện.

8- Bất cứ việc gì cũng phải quan sát nó từ nhiều góc độ khác nhau.

9- Thượng Đế không bao giờ oán trách sự ngu dại của con người, nhưng con người lại thường xuyên oán trách Thượng Đế không công bằng.

10- Trên đời có hai loại người: Đòi hỏi và biếu tặng. Người luôn có sự đòi hỏi thì rất có thể ăn ngon miệng, còn người có tính biếu tặng thì bao gì cũng có giấc ngủ ngon lành.
>

Liên kết website

X

Bạn cần tư vấn ?